Pápežský slovenský ústav

Je inštitúcia, ktorá pokračuje v činnosti Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda (SÚSCM). Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda vznikol po cirkevnoprávnej stránke dekrétom kardinála Eugena Tisseranta dňa 8. januára 1961 na území Suburbikálnej diecézy Porto Santa Rufina. SÚSCM bol 16. marca 1998 sv. Jánom Pavlom II. povýšený na „pápežský“. Jeho úlohou je predovšetkým starostlivosť o slovenských pútnikov prichádzajúcich do Ríma, zabezpečuje priestory a zázemie pre Pápežské slovenské kolégium, organizuje duchovné, náboženské, vedecké a spoločenské podujatia pre slovenskú komunitu v Ríme a Taliansku. Je archívnym centrom pre výskum slovenskej emigrácie a poskytuje zázemie slovenským i zahraničným vedcom v predmetnej problematike. Je centrom slovenských pútí v Ríme a priestorom pre duchovnú službu slovenským veriacim.

Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda je výhradným vlastníkom autorských práv na publikácie a tlačoviny, ktoré vyšli pod značkou Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. 

Zaujíma Vás niečo, čo ste na našej stránke nenašli?

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s Pápežským Slovenským kolégiom alebo s Pápežským Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda nás neváhajte kontaktovať.