Pápežský slovenský ústav a kolégium

sv. cyrila a metoda v ríme

Slovo rektora

Slovenský dom v Ríme

Dnes dom slúži naďalej ako slovenské centrum v Ríme. Zároveň je sídlom slovenského kolégia pre kňazov, ktorí prichádzajú do Ríma na postgraduálne štúdia. Spolupracuje na rôznych vedeckých projektoch, organizuje krajanské stretnutia, zabezpečuje duchovné aktivity pre krajanov v žijúcich v Ríme a prijíma na prehliadku aj slovenské púte, ktoré do Ríma prichádzajú.

SLLic. Pavol Zvara PhD.

rektor PSÚSCM

“Je to záslužné a veľkolepé dielo, za ktoré by sme mali byť vďační toľkým slovenským dobrodincom roztrúseným po celom svete, medzi ktorých sa počítajú aj tí skromní – všetci si svojou štedrosťou a obetavosťou zaslúžia našu chválu a Božiu odmenu.” 

pápež sv. Pavol VI.
Naša činnosť

Čo je našou hlavnou činnosťou?

Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme je najvýznamnejšia cirkevná národná a kultúrna ustanovizeň Slovákov v Ríme. V ústave sa nachádza Pápežské Slovenské kolégium, ktoré už desaťročia poskytuje ubytovanie pre Slovenských kňazov študujúcich v Ríme.

Kolégium pre kňazov

Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda bolo zriadené dňa 15. septembra 1997 z rozhodnutia svätého Jána Pavla II. Poskytuje ubytovanie slovenským kňazom študujúcim v Ríme. Počas štúdii tu bývali aj Mons. Stanislav Zvolenský, Mons. Marek Forgáč, či J. E. Jonáš Maxim.   

Pápežský slovenský ústav

Jeho úlohou je predovšetkým starostlivosť o slovenských pútnikov prichádzajúcich do večného mesta – Ríma, zabezpečuje priestory a zázemie pre Pápežské slovenské kolégium, organizuje duchovné, náboženské, vedecké a spoločenské podujatia pre slovenskú komunitu v Ríme a Taliansku.

Pomoc pre pútnikov

Pápežský ústav sv. Cyrila a Metoda bol vždy útočiskom pre púnikov cestujúcich do Ríma. Aj dnes je možné ho navštíviť a sláviť svätú omšu v Kostole sv. Cyrila a Metoda, stretnúť slovenskú komunitu kňazov a rehoľních sestričiek a získať cenné rady pre pobyt v Ríme.

Rokov existencie
+
Návštev pútnikov
+
Kňazov, ktorí tu študovali
Rokov od návštevy sv. Jána Pavla II.

kolegium v číslach

„Pozdravujem Vás, drahí Slováci, vo vlasti i za jej hranicami, všetkých Vás z celého srdca a s octovskou láskou pozdravujem. Táto láska viedla aj moje kroky do Ústavu svätého Cyrila a Metoda: láska k dvom svàtym bratom a láska k Vám. Moja návšteva v tomto Ústave je novým ohnivkom v retazi prejavov úcty a dôvery voči slovanským vierozvestom.“
sv. Ján Pavol II.

Zaujíma Vás niečo, čo ste na našej stránke nenašli?

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s Pápežským Slovenským kolégiom alebo s Pápežským Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda nás neváhajte kontaktovať.