Svätá omša za biskupa Mons. Andreja Gregora Grutku (1908 – 1993)

Autor :

Kategória :

Nezaradené

dátum publikovania :

zdieľaj článok :

Rím, 11. novembra 2023

V dnešný deň uplynulo 30 rokov do smrti Mons. Andreja Gregora Grutku (17. 11. 1908 – 11. 11. 1993), diecézneho biskupa v Gary (Chicago, Illinois, USA).

Tento významný slovenský cirkevný predstaviteľ sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil o zrealizovanie myšlienky vybudovania slovenskej národnej, cirkevnej, duchovnej a vedeckej inštitúcie v Ríme, ktorá dostala názov Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Biskup Grutka bol oduševneným organizátorom slovenského národného života v exile, ale i starostlivým pastierom svojej diecézy, do ktorej patrili predmestia Chicaga.  Hoci Mons. Grutka nebol priamym signatárom Výzvy na založenie cyrilometodského domu v Ríme zo dňa 27. decembra 1959, stal sa však jej neúnavným uskutočňovateľom. Preto ho nachádzame aj pri požehnaní pozemku a prvom slávnostnom výkope stavby SÚSCM v lokalite Castelluccia (Rím) 6. decembra 1962, ktorý vykonal ako vtedy najvyšší slovenský cirkevný hodnostár v slovenskom exilovom prostredí a z dôvodu, že účasť slovenských biskupov bola pre komunistický režim vo vlasti neuskutočniteľná.  Práve na základe Grutkových záruk a jeho pričinením Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda dostal potrebné schválenia ako cirkevná inštitúcia, aby tak mohol realizovať svoje zámery počnúc výchovou slovenskej mládeže, cez vydavateľskú tvorbu až po zázemie pre duchovný život Slovákov.  

Pri príležitosti dnešného výročia smrti Mons. Andreja Gregora Grutku si komunita Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda pripomenula túto významnú osobnosť pri svätej omši, ktorá bola pri príležitosti výročia jeho úmrtia obetovaná za neho.  

Zaujíma Vás niečo, čo ste na našej stránke nenašli?

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s Pápežským Slovenským kolégiom alebo s Pápežským Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda nás neváhajte kontaktovať.