Sväté omše

Sväté omše pre verejnosť

Sväté omše pre verejnosť slávime vždy v nedeľu ráno o 7.30 v slovenskom jazyku o 10.30 v talianskom jazyku.

Liturgické slávenia počas Veľkého týždňa 2024


Kvetná nedeľa:
07.30 – sv. omša v slovenskom jazyku
10.30 – sv. omša v talianskom jazyku

Zelený štvrtok:
18.00 – sv. omša na pamiatku Pánovej večere (po slovensky)

Veľký piatok
15.00 – korunka Božieho milosrdenstva (po slovensky)
15.30 – obrady Veľkého piatku (po slovensky)

Biela sobota
18.30 – veľkonočná vigília (po slovensky)

Veľkonočná nedeľa
10.30 – sv. omša v talianskom jazyku

V dostatočnom časovom predstihu je možné pred obradmi prijať sviatosť zmierenia.
Pre bližšie informácie sa obráťte na nás prostredníctvom e-mailu: cirillo.metodio@libero.it.

Zaujíma Vás niečo, čo ste na našej stránke nenašli?

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s Pápežským Slovenským kolégiom alebo s Pápežským Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda nás neváhajte kontaktovať.