OSLAVA PATRÓNOV DOMU A KOSTOLA

Autor :

Kategória :

Nezaradené

dátum publikovania :

zdieľaj článok :

Oslava patrónov domu a kostola Rím, 11. februára 2024. Dnes v popoludňajších hodinách v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu v Ríme oslávili patrónov kostola a domu sv. Cyrila a Metoda. Svätú omšu celebroval rektor domu Dr. Pavol Zvara. Slávnostným kazateľom bol prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý v pápežskom kolégiu býval v rokoch 1998 až 2001 počas svojich štúdií v Ríme. Na svätej omši sa zúčastnili desiatky kňazov a množstvo laikov, členov slovenskej komunity v Ríme. Prítomný bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej Stolici Dr. Marek Lisánsky a riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme Dr. Peter Feranec. Arcibiskup metropolita Jonáš Maxim vo svoje homílii pripomenul podstatu misie solúnskych bratov, ktorá spočíva v ohlásení slova, ktorým je Ježiš Kristus. Preto ich misia bola úspešná a jej ovocie a sprostredkované milosti pretrvávajú dodnes. Misia dvoch svätých bratov prišla k ľudu Veľkej Moravy s úplne novou myšlienkou obsiahnutou vo v Evanjeliu, že Boh je Otec, ktorý miluje svoje deti. V prostredí viery v pohanské božstvá táto myšlienka oslovila našich predkov a zasiahla ich srdcia dovtedy nevídaným spôsobom. Vladyka Jonáš sa už doobeda prihovoril aj talianskej komunite, ktorá každú nedeľu navštevuje cyrilometodský kostol. Po liturgických sláveniach sa uskutočnilo aj priateľské krajanské stretnutie. Rektor Pavol Zvara vo svojom príhovore na záver večernej svätej omše pripomenul aj významné jubilea, ktoré si pripomíname v tomto roku. Sté výročie narodenia kardinálov Korca a Tomka, ako aj arcibiskupa Bukovského SVD a rehoľnej sestry satmárky Bernadety Pančiovej, zakladateľky Rodiny Nepoškvrnenej. V tom roku si pripomíname aj 65 rokov od pamätnej schôdzky slovenských kňazov a laikov v Ríme v byte profesora Antona Bugana, pri ktorej sa rozhodli založiť Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Okrem toho v tomto roku pripadá aj 65 výročie vzniku slovenského gymnázia v Ríme, ktoré založili a úspešne viedli slovenskí saleziáni pod vedením don Ľudovíta Macáka SDB. Rektor Zvara okrem iného poďakoval aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za poskytnutú pomoc a podporu pri rekonštrukcii budovy slovenského cyrilometodského domu v Ríme, predovšetkým za dotáciu na výmenu vchodových dverí a okien vo foyeri domu. (R)

Zaujíma Vás niečo, čo ste na našej stránke nenašli?

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s Pápežským Slovenským kolégiom alebo s Pápežským Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda nás neváhajte kontaktovať.